Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum nr. 56

Indholdsbaseret sprogundervisning

En del af tidsskriftet Sprogforum (56) og fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF, EPUB

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

100 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 309 3

Redigeret af
, og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I dette nummer af Sprogforum er der fokus på den indholdsbaserede fremmed- og andetsprogsundervisning - det være som del af den faglige undervisning, som i Europarådsregi går under navnet CLIL (Content and Language Intergrated Learning); det være som sprogundervisning i samspil med arbejde eller uddannelse; eller det være som sprogundervisning der som sådan tager sit afsæt i indhold; alle er forskellige typer af arbejdet med sproglæring, hvor de specifikke indhold, temaer, projekter og fagligheder er styrende for hvilke sproglige områder, der bliver relevante at gøre til genstand for sproglæring.

Der er mindst to gode grunde til at indholdsbaseret sprogundervisning er et afgørende vigtigt tema at tage op i Sprogforum. For det første giver det anledning til at fokusere på, hvordan man griber arbedet med de sproglige dimensioner an ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, hvor sproget anskues som et redskab til interaktion, kommunikation og læring. For det andet implicerer en indholdsbaseret tilgang, at man anlægger det syn på sproglæring, at indholdet og dets praksisser anses for særligt velegnede til at løfte til sproglig læring.

Indholdsfortegnelse

Kronik: Ny læreruddannelse og sprogfag

Kan naturfagene blive bedre til de tosprogede elever? - Læs artiklen på engelsk her

Fagbaseret diskurskompetence

CLIL og egnede værktøjer

Buschaufførsprog

Den nordiske diskurs og den gode praksis

Akademiske ord og fraser - et nordisk projekt

Tysk med sagen i centrum - et interkulturelt projekt om storbyens forandring

Fagundervisning på fremmedspråk (CLIL): en vei å gå for å styrke fremmedspråkkompetansen?

Klædt på til at bruge engelsk som undervisningssprog

Den Mentale Bro - en regional læringspakke i tysk sprog og kultur

Åbne sider: Skal gramatikken genopdages? En undersøgelse af tilgangen til grammatik i tyskundervisningen på stx

Godt Nyt og Andet Godt Nyt

Tilføjet til kurven

Gå til kassen