Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum nr. 39

Åbne sider

En del af tidsskriftet Sprogforum (39) og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

64 sider
Paperback
ISBN 978 87 7684 172 0

Med bidrag af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Det nye nummer af Sprogforum er på gaden med artikler om blandt andet fremmedsprogspædagogik, sigtet med en sproglov, sociolingvistik, dansk som andetsprog og såkaldt lørner-autonomi.

Lige fra Sprogforums første nummer har tidsskriftet været redigeret som temanumre. Vi har dog også modtaget artikler der ikke direkte har relateret sig til et temanummer, og som vi har bragt under den faste rubrik Åbne Sider.

 

Til vores store glæde er antallet til Åbne Sider steget i løbet af årene, hvilket vi ser som et resultat af at Sprogforum er blevet mere kendt og anvendt i de sprog- og kulturpædagogiske undervisnings- og forskningsmiljøer. Da vi imidlertid kun bringer én Åbne Sider-artikel pr. nummer, har vi haft en del artikler på lager som risikerede at blive ret gamle inden vi kunne bringe dem. Vi har derfor med dette nummer valgt at bringe flere af disse artikler og gøre hele nummeret til Åbne Sider.

 

Den opmærksomme læser vil have bemærket at ordet 'tema' på forsiden denne gang er udskiftet med 'rema'. Inden for sprogvidenskaben anvendes 'tema' om det kendte i et udsagn, og 'rema' om det nye. Vi har brugt 'rema' i et lille ordspil der ligesom citatet på forsiden skal signalere at artiklerne denne gang ikke holder sig inden for et bestemt tema, men bevæger sig i forskellige (nye) retninger.

 

Vi håber meget at vi med dette initiativ kan inspirere endnu flere forfattere til at sende os artikler om deres erfaringer med og forskning i sprog- og kulturpædagogik til gavn og glæde for alle der har arbejdet inden for dette område. Som det fremgår af både dette og tidligere numre, har vi også skribenter og læsere i de øvrige nordiske lande, og vi vil benytte denne anledning til også at invitere kolleger i disse lande til at sende os artikler således at Sprogforum i endnu højere grad kan bidrage til en nordisk erfaringsudvekling.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen