Aarhus Universitetsforlag

Marketing

Både når det gælder videnskabelig litteratur og publikationer henvendt til et bredere publikum, er det afgørende, at potentielle læsere får kendskab til bøgerne. På forlaget igangsætter vi en række markedsføringsinitiativer i forbindelse med hver udgivelse.

Boghandlere

Ca. en måned før udgivelsen af en bog annonceres den gennem et såkaldt boghandlercirkulære. Det sendes til alle danske boghandlere, til de største skandinaviske boghandlere og enkelte i resten af Europa. Boghandlercirkulæret indeholder et kort resume af bogen og giver bl.a. oplysning om pris, format og isbn-nummer. Udgivelsen af bøger på andre sprog end dansk annonceres gennem udsendelsen af et såkaldt advance. Det sendes til vores distributører, Oxbow Books i England og ISD i USA, og til boghandlere verden over. Forlaget har desuden faste aftaler med en række danske boghandlere, som straks ved udgivelsen modtager et eller flere eksemplarer af hver ny bog. Aarhus Universitetsforlags titler er søgbare hos boghandlere landet over. Alle titler bliver registreret i på bogportalen.dk, hvilket giver boghandlerne mulighed for nemt og hurtigt at finde vores bøger elektronisk og at bestille de ønskede eksemplarer.

Dagspresse

En uge eller to forud for udgivelsen udsender forlaget presseeksemplarer og pressemeddelelser til en række redaktioner på landsdækkende og regionale medier. Presse­meddelelser med en opfordring til at rekvirere bogen med henblik på anmeldelse eller omtale udsendes samtidig til et stort antal journalister, både freelancere og fastansatte. Desuden foretager forlaget ofte en målrettet markedsføring til relevante journalister.

Bøgerne fra Aarhus Universitetsforlag A/S er nu ganske synlige i dagspressen. Inden for det seneste år er forlagets bøger blevet omtalt i ca. 300 avisartikler (ud over naturligvis i en række fagtidsskrifter), og en række bøger er desuden blevet taget op ikke bare i radioen, men også på landsdækkende tv-kanaler.

Tidsskrifter

Det er af stor betydning for en videnskabelig bogs gen­nemslagskraft, at den bliver omtalt eller anmeldt i faglige tidsskrifter. Her er forlaget afhængigt af forfatterens hjælp til at finde de tidsskrifter, det vil være mest relevant at sende anmeldereksemplarer og pressemateriale til. Forfatteren udfylder en liste med tidsskrifternes navne og adresser og indsender den inden udgivelsesdagen.

Elektronisk nyhedsbrev

Senest på udgivelsesdagen for de enkelte bøger sender vi et elektronisk nyhedsbrev ud til dem, som abonnerer på denne service.

Klik her, og gå til den side, hvor du kan tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

Nøglepersoner

Ofte ligger det store salgspotentiale i at få undervisere til at anbefale en bog eller endog sætte den på pensumlisten. Derfor udsender forlaget gerne frieksemplarer til relevante nøgle­personer. Også i dette tilfælde er vi stærkt afhængige af for­fatterens hjælp.

Medieservice

Forlaget abonnerer på en medieservice, der publicerer anmeldelser og omtaler fra danske dag- og ugeblade. Tids­skrifter sender normalt to eksemplarer af en anmeldelse til forlaget. Forlaget videreformidler alle omtaler til de pågældende forfattere.

Salg og distribution

Forlaget har siden 2002 samarbejdet med en sælger, der besøger en lang række af landets boghandlere både forår og efterår og præsenterer årets udgivelser. Tilsvarende har forlaget en distributør i såvel England, Oxbow Books Ltd., som USA, Ian Stevens Book Company, ISD. Vores distributører holder tæt kontakt med de vigtigste universiteter og akademiske boglader samt de vigtige online bogportaler såsom Amazon og Barnes&Noble. I samarbejde med forlaget varetager vores distributører også markedsføringen af forlagets titler i USA og England. Distributørerne udsender forlagets halvårlige nyheds­brev og forskellige foldere og deltager i konferencer med vores bøger. Desuden findes vores titler også i distributørernes egne kataloger og foldere. I andre lande varetager forlaget selv markedsføringen via kontakten til et stort udvalg af boghandlere.

Klik her for at gå til Oxbow Books Ltd.

Klik her for at gå til ISD.

Foldere

Forlaget laver foldere eller temakataloger til relevante udgivelser. Disse foldere udsendes med bøger, bruges som indstik i faglige tidsskrifter og på messer og konferencer.

Undertiden fremstilles ofte foldere eller informationssheets om enkelte bøger. Disse foldere udsendes i nogle tilfælde via boghandlere til et par tusinde kontokunder, i andre tilfælde bruges de som salgs­materiale til relevante konferencer og kongresser og udsendes pr. post til den relevante målgruppe.

Hjemmeside

På forlagets hjemmeside kan man få oplysninger om forlaget, orientere sig om vores udgivelser og købe forlagets bøger. Forfattere, redaktører og bidragydere er meget velkomne til at få lagt deres e-mail-adresse og link til egen hjemmeside ind på forlagets hjem­meside. Oplysningerne kan sendes til forlagets webredaktør.

Send en e-mail til webredaktøren. 

Bogmesser, kongresser mv.

Forlaget deltager på bogmessen i Bella Center og den internationale bogmesse i Frankfurt samt lejlighedsvis på andre bogmesser.

Ved større konferencer og kongresser (fx European Consortium for Political Research og American Library Association) udstiller forlaget bøger af interesse for deltagerne, normalt i samarbejde med andre forlag eller med en boghandler i det pågældende land.

Registrering

Alle udgivelser på Aarhus Universitetsforlag A/S sendes til registrering i den danske nationalbibliografi. Det Kongelige Bibliotek, Stats­biblioteket og Library of Congress (Washington) modtager hver et eksemplar af bogen.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen