Aarhus Universitetsforlag

Idé til bog

Aarhus Universitetsforlag A/S lever af ny viden, spændende tanker og gode forslag. Det råstof kan vi ikke selv levere. Men vi kan hjælpe med at omsætte andres indsigt og gode ideer til spændende bøger af en høj kvalitet. Det er vores fornemste opgave.

Ja tak til ideer

Du behøver ikke at have et fikst og færdigt manuskript, før du henvender dig til forlaget. Vi vil gerne fungere som sparringspartnere, hvis du har fået en idé eller barsler med et manuskript, og vi er meget interesserede i at modtage tips om lærebøger, der kunne forbedre undervisningen inden for et fagområde. 

Ja tak til engelsk

Det er ingen hindring for en forfatterkarriere på Aarhus Universitetsforlag A/S, hvis du tænker dine tanker eller gerne vil udtrykke dine idéer på engelsk. En stor del af forlagets omsætning ligger i udlandet, ikke mindst takket være dygtige distributører, Gazelle Book Services Ltd. i England og ISD i USA.

Ja tak til alle

Vi vil selvfølgelig meget gerne høre fra dig, selv om du ingen tilknytning har til Aarhus Universitet. Forlaget udgiver bøger af alle, der kan skrive en god bog. Men i perioder rækker vore ressourcer kun til at opfylde det, vi anser for at være vores fornemste opgave: at formidle og synliggøre forskningen ved Aarhus Universitet. Derfor må vi af og til desværre se os nødsaget til at takke nej til ellers meget velkvalificerede manuskripter.

Vi vil altid gerne tage en uforpligtende snak med dig eller tænke over - og svare på - en e-mail med dine ideer.

Faglighed og formidling

Grundlaget for Aarhus Universitetsforlag A/S er afhandlinger og videnskabelige publikationer, men vi satser i stigende grad på vidensformidlende udgivelser til et bredere publikum. Kravet er i alle tilfælde et højt fagligt niveau.

Bogserier som Tænkepauser, Univers og Vide Verden er eksempler på forlagets bestræbelse på at forene faglighed og formidling.

Fonde og royalty

Udgivelsen af rent videnskabelige bøger vil ganske ofte være betinget af et vist eksternt tilskud. Forlaget er da behjælpeligt med idéer til fonde, forlagskalkule til brug i ansøgninger osv. Nogle tilskudsgivere vil betinge sig, at tilskud ikke anvendes til forfatterroyalties. Det gælder fx Aarhus Universitets Forskningsfond, som fortrinsvis yder støtte til publikationer fra universitetets fastansatte forskere og undervisere.

Bibliotekspenge

Alle forfattere, der skriver på dansk, er berettiget til bibliotekspenge. I pjecen "Bibliotekspengene", der kan rekvireres hos Biblioteksstyrelsen eller downloades på deres hjemme­side, kan du læse alt om, hvordan du får del i pengene, og hvordan de fordeles. Download pjecen

Forfattereksemplarer

Forfattere er berettigede til 25 gratis eksemplarer af deres bog samt 5 eksemplarer af andet og følgende oplag. Forfattere til artikler i antologier er berettigede til 3 gratis eksemplarer, i lighed med redaktører af antologier. Derudover kan forfattere og redaktører købe yderligere eksemplarer til en nedsat pris.

Manuskripter og ideer til udgivelser sendes til: forslag@unipress.au.dk

Ideer kan drøftes med direktør Carsten Fenger-Grøndahl eller de enkelte redaktører.

Vi håber at høre fra dig.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen