Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Sproglig Polyfoni

Tekster om Bachtin & ScaPoLine

En del af fagområderne og


Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , og


375 sider
Hardback
ISBN 978 87 7934 026 8

Del:


Tilgængelige e-bogs-formater:

Mere om bogen

Om bogen

Polyfoni er et begreb hentet fra musikken. Det er også et vidtfavnende tektuelt begreb. Og denne bog handler om sproglig polyfoni: Hvordan kan polyfoni begribes fra en sproglig synsvinkel?

En række svar på dét spørgsmål findes i Sproglig polyfoni. Centralt står den skandinaviske sproglige polyfoniteori, la ScaPoLine, som professor Henning Nølke har udviklet - og lektor Nina Møller Andersens arbejde med at videreudvikle og præcisere den russiske litteratur og sprogforsker Michail M. Bachtins sproglige begreber.

Bachtin indførte i 1929 den musikalske metafor om polyfoni i sit værk om Dostojevskijs romaner. Han har siden inspireret utallige tekst- og sprogforskere, ikke mindst den franske sprogforsker Oswald Ducrot hvis teorier har dannet afsæt for skabelsen af ScaPoLine.

Sproglig polyfoni henvender sig til den læser, der er interesseret i polyfoniteori, og som samtidig gerne vil have udpeget anvendelsesmuligheder og se konkrete analyseeksempler.

Pressen skrev

Peter Ulf Møller Jyllands-Posten

"Artikelsamlingen Sproglig polyfoni er en hyldest til den russiske litteraturforsker, kunstteoretiker og sprogfilosof Mikhail Bakhtin (1895-1975), hvis tanker har været inspirerende og igangsættende over en bred vifte af humaniora fra litteraturvidenskab og lingvistik til folosofi og psykologi. Det vil være rigtigere at sige, at den afspejler forskellige forsøg på en lingvistisk konkretisering af Bakhtin, herunder en forankring af hans polyfonitænkning i en beskrivelse af selve sprogstrukturen. Artikelsamlingen er resultatet af diskussioner i et såkaldt sprogligt polyfoninetværk - iværksat af Rita Therkelsen fra Roskilde Universitetscenter i 2003.

Et vigtigt formål for Therkelsens netværk har været at udbrede denn teori til ikke-franskkyndige herhjemme".

Gutenberg vandt stort


Distribution til masserne

Hen over efteråret har forlaget i samarbejde med Jyllands-Posten kåret verdens største opfindelse. Avisen præsenterede de 50 opfindelser, vi har samlet i coffee table-værket 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien og gav læserne mulighed for at stemme på den opfindelse, de syntes, var mest epokegørende. Bogtrykkerkunsten vandt stort. Og hvorfor gjorde den det, spurgte Jyllands-Posten bogens redaktører.

"Tænk på det første danske demokrati i 1849. Det var ikke blevet til, hvis man ikke havde haft flyveblade og en litterær debat. Bogtrykkerkunsten var en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrækkelig, forudsætning for demokratiet", sagde Helge Kragh, der er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet. Gutenbergs opfindelse gjorde det muligt - for første gang - at distribuere til masserne, og bogtrykkerkunsten blev en fødselshjælper for kirkelige, kulturelle og demokratiske reformer i hele Europa. Allerede i 1500-tallet var bogtryk et socialt medium, og betydningen har vist sig at være langtidsholdbar. Vores videnssamfund begyndte ikke i slutningen af det 20. århundrede, men for 500 år siden. Og bogtryk, bøger og papir er tilsyneladende ikke på vej ud. "Det nye afløser ikke nødvendigvis det gamle", sagde Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet til J.-P: "Nye opfindelser går ofte ind og supplerer og får deres liv ved siden af de gamle teknologier. En opfindelse som bogtrykkerkunsten kan sagtens leve side om side med mere moderne teknologier".

I afstemningen blev bogtrykkerkunsten en klar nr. 1 med 731 stemmer, mens internettet med 254 stemmer og det elektriske lys med 233 stemmer blev nr. 2 og 3. Du kan stadig nå at læse hele artiklen gratis på J.-P. - eller her hos os.

 

Læs mere