Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Pædagogikkens idehistorie

En del af fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

520 sider
Hardback
ISBN 978 87 7934 706 9

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Opdragelse, dannelse og uddannelse. Livslang læring og kompetenceudvikling. Den pædagogiske retorik breder sig langt ud over skolen og uddannelsessystemet. Vi taler om læreplaner for de yngste, om læring i arbejds- og fritidslivet og om omskoling og opkvalificering af de ufaglærte og de ældre. Uddannelse er blevet et eksistensvilkår.

Det er nyt - og så alligevel ikke. For alle samfund opdrager og underviser den opvoksende generation. Det gør de, fordi samfundets egentlige livsnerve er medlemmernes egenskaber og kundskaber. Men ikke alle samfund griber sagen an på samme måde. Gennem historien har forskellige pædagogiske ideer gjort sig gældende. Ideerne er ikke vilkårlige og tilfældige, men opstår i tæt samspil med de grundlæggende problemer og specifikke udfordringer, som et samfund står over for i en bestemt historisk epoke.

Pædagogikkens idehistorie er en samlet fremstilling af de ideer, institutioner og professioner, der har haft betydning fra antikken til i dag. Bogens forfattere lægger særlig vægt på de ideer, der har haft betydning i dansk sammenhæng gennem de seneste 500 år, og beskriver også nogle af de lange linjer og gennemgående temaer i pædagogikkens idehistorie.

 

Pressen skrev

Steen Napper Larsen, Information

"Pædagogikkens idehistorie er uomgængelig for studerende, politikere, undervisere, forskere og ikke mindst nysgerrige læsere på jagt efter gedigen viden om de omskiftelige pædagogiske ideers historie fra antikken til i dag."

"Bogen ønsker at give et overblik over pædagogiske og opdragelsesmæssige ideers historie i et dansk perspektiv, 'der både har blik for det synkront-epokale og for de lange linjer'. Projektet lykkes til overmål."

Mikkel Hvid, Frie Skoler

"[...] med bogen, som bør ligge på enhver lærers natbord, får vi for første gang en samlet fremstilling af de pædagogiske ideers historie fra antikken og frem til i dag."

"[...] frem for alt er det en bog, som kan øge din bevidsthed om, hvem du er som lærer, og som giver dig en god forståelse for de politiske og pædagogiske tanker, som fødte den frie skolesektor i Danmark."

Lasse Posborg Michelsen, Politiken

”Ledsaget af smukke illustrationer henvender bogen sig med et præcist og læsevenligt sprog til studerende og pædagogikinteresserede, der ønsker et bredere kendskab til de pædagogiske begrebers historie fra antikken til i dag.

Med flittig og relevant citering af originaltekster og henvisninger til aktuel international forskning står den som et stærkt fagligt bidrag.

En af bogens mange fordele er, at den ikke nøjes med de abstrakte teorier. Forfatterne betragter de pædagogiske begreber i deres samspil med virkelige praksisformer som familieliv, børnehavekultur og uddannelsessystemer.”

”Bogens mest afgørende nytilføjelse sammenlignet med tidligere pædagogiske idehistorier er behandlingen af pædagogikken efter murens fald.”

Tilføjet til kurven

Gå til kassen