Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Mening og Deltagelse

Iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning

En del af fagområderne , og


Af


282 sider, Videoeksempler på 2 medfølgende dvd'er
Paperback
ISBN 87 7701 940 7

Del:


Mere om bogen

Om bogen

Videoeksempler medfølger på 2 CD´er.

"Mening og Deltagelse" drejer sig om, hvordan deltagelse bliver meningsfuld for småbørn, der deltager i "elementær undervisning" under ledelse af en musikpædagog og sammen med deres forældre, dagplejemødre eller børnehave. Afhandlingens hovedærinde er at forstå, hvordan musik, bevægelse og sociale samspil medvirker til forskellige deltagerstrategier.

Undersøgelsens teoretiske udgangspunkt er overvejende fænomenologisk og er særligt inspireret af Maurice Merleau-Pontys idé om 'den levende krop', men også af psykologen Daniel Sterns børnesyn og opfattelse af kroppen og globale perceptionsformer.

Et gennemgående begreb er "intentionalitet" i den fænomenologiske dobbeltbetydning "at være rettet mod og af noget meningsfuldt", idet "den levede krop" i sig selv er meningsskabende.

Den beskrevne synsmåde synliggør aspekter af mening, der måske ellers er underforståede, ikke reflekterede eller evt. helt oversete. Børns deltagerstrategier i elementær musikundervisning beskrives i denne undersøgelse som ikke-hierarkiske, varierede og diskontinuerlige.

Gutenberg vandt stort


Distribution til masserne

Hen over efteråret har forlaget i samarbejde med Jyllands-Posten kåret verdens største opfindelse. Avisen præsenterede de 50 opfindelser, vi har samlet i coffee table-værket 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien og gav læserne mulighed for at stemme på den opfindelse, de syntes, var mest epokegørende. Bogtrykkerkunsten vandt stort. Og hvorfor gjorde den det, spurgte Jyllands-Posten bogens redaktører.

"Tænk på det første danske demokrati i 1849. Det var ikke blevet til, hvis man ikke havde haft flyveblade og en litterær debat. Bogtrykkerkunsten var en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrækkelig, forudsætning for demokratiet", sagde Helge Kragh, der er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet. Gutenbergs opfindelse gjorde det muligt - for første gang - at distribuere til masserne, og bogtrykkerkunsten blev en fødselshjælper for kirkelige, kulturelle og demokratiske reformer i hele Europa. Allerede i 1500-tallet var bogtryk et socialt medium, og betydningen har vist sig at være langtidsholdbar. Vores videnssamfund begyndte ikke i slutningen af det 20. århundrede, men for 500 år siden. Og bogtryk, bøger og papir er tilsyneladende ikke på vej ud. "Det nye afløser ikke nødvendigvis det gamle", sagde Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet til J.-P: "Nye opfindelser går ofte ind og supplerer og får deres liv ved siden af de gamle teknologier. En opfindelse som bogtrykkerkunsten kan sagtens leve side om side med mere moderne teknologier".

I afstemningen blev bogtrykkerkunsten en klar nr. 1 med 731 stemmer, mens internettet med 254 stemmer og det elektriske lys med 233 stemmer blev nr. 2 og 3. Du kan stadig nå at læse hele artiklen gratis på J.-P. - eller her hos os.

 

Læs mere