KUML 1980

Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab

En del af tidsskriftet KUML - Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab og fagområdet

Redigeret af

Med bidrag af , , , , , , og

Cover
  • ISBN 87 00 73783 6
  • Hardback: kr. 48,00
  • 233 sider, ill.

Indholdsfortegnelse

Søren H. Andersen: Ertebøllekunst. Nye østjyske fund af mønstrede Ertebølleoldsager

Søren H. Andersen og Claus Malmros: Appendix. Dateringen af Norslundbopladsen lag 3 og 4

Niels H. Andersen: Sarup. Befæstede neolitiske anlæg og deres baggrund

Sven Thorsen: "Klokkehøj" ved Bøjden. Et sydvestfynsk dyssekammer med velbevaret primærgrav

Klaus Ebbesen: Flintafslag som offer

Klaus Ebbesen: Romdrup. En stenaldergrav genanvendt i jernalderen

Stig Jensen: Fredbjergfundet. En bronzebeslået pragtvogn på en vesthimmerlandsk jernalderboplads

Viggo Nielsen: Sten i Store Vildmose. En flintplads fra jernalderen

Peder Mortensen: Ole Klindt-Jensen 1918-1980