K&K 109

Den senmoderne by

En del af tidsskriftet K&K, Kultur og Klasse (109) og fagområderne og

Med bidrag af , , , , , , , , og

Cover

Happenings i gågaden, kunstudstillinger på havnen og pirrende fester på torvet. Moderne byer har udviklet sig til et pulserende forbrugs- og fritidslandskab, hvor oplevelser og underholdning sættes i centrum, og hvor kultur er noget, man gør. Store og små byer brander sig selv med events og identitetsskabende slogans for at tiltrække beboere, skatteydere og forbrugere. Men hvilke byer er toneangivende og hvorfor, hvad er byen overhovedet for en størrelse - og kan politisk styret branding give bagslag?

Byen i det 21. århundrede er temaet for det nyeste nummer af K&K. Med udgangspunkt i kulturvidenskab, litteraturhistorie, sociologi og arkitektur undersøger forfatterne byens kulturelle betydninger, tendenser og betingelser. Emnerne for artiklerne spænder vidt fra urbane forestillinger inden for kultur og litteratur over kultursatsninger i mindre danske byer, Potsdamer Platz' historie, oplevelsesbyrummet Brandts Klædefabrik og branding i Svendborg og Stockholm til bykulturfænomenet "parcour".

K&K udgives fra og med dette nummer af Aarhus Universitetsforlag og relanceres med nyt grafisk udtryk. K&K er fortsat et tidsskrift, der bringer originale videnskabelige artikler om filosofiske, litterære, æstetiske, medievidenskabelige og kulturanalytiske problemstillinger. Danske forskere har ranket tidsskriftet til det højeste videnskabelige niveau - det betyder, at en artikel i K&K udløser lige så mange midler fra Videnskabsministeriet til forskerens universitet som en artikel i fx Science eller Nature.

Indholdsfortegnelse

Forord

Andreas Huyssen
Verdensbyer - urbane forestillingsverdener

Svend Erik Larsen
Leve i byen eller med byen
By og litteratur efter modernismen

Martin Zerlang
Potsdamer Platz
Myten om midten

Hjørdis Havsteen Brandrup
Kulturel dynamik i oplevelsesbyrummet
- en analyse af Brandts Klædefabrik

Gitte Marling
Den kulturelle podning af danske byer
- performativ arkitektur og mangfoldig bykultur

Helene Schytter
Havnen og det heterogene byrum
Nordhavn betragtet gennem Georges Batailles heterologi

Pernille Larsen
Cittaslow som citybrand
- kampen for at genvinde den lokale heterogenitet

Mats Franzén
Varumärkets kortslutning?
"Stockholm The Capital of Scandinavia"

Henrik Reeh
Møder og grænser
- tværkunstneriske planer for byens havn.
En Sønderborg-historie

Maja Klausen
I flow gennem byen
Fænomenet "parkour" i det senmoderne byrum

Om forfatterne

Abstracts