Månedens gratis e-bog

Månedens gratis e-bog er Mennesker og guder ved Sortehavets kyster redigeret af Pia Guldager Bilde og Jakob Munk Højte.

Sortehavet var i antikken mødested for flere forskellige kulturer. I steppelandet nord for Sortehavet boede skythiske nomadestammer, langs hele kyststrækningen anlagde grækerne kolonier, og i sydøst gjorde Persien sin indflydelse gældende. I dette kludetæppe af kulturpåvirkninger tog vante religiøse forestillinger nye former, når de skulle tilpasses lokale forhold. Fem antikforskere behandler i denne bog forskellige aspekter af det religiøse liv, som udspillede sig ved Sortehavets kyster.